Ranking: CAMPEONATO MINEIRO DE SHOTGUN ETAPA UNICA 2019 - 2019