(31) 3377-3140

III ETAPA XV CAMPEONATO BRASILEIRO RIFLE E SHOTGUN E VII CAMPEONATO BRAS. DE MINI RIFLE (PESO 2)

III ETAPA XV CAMPEONATO BRASILEIRO RIFLE E SHOTGUN E VII CAMPEONATO BRAS. DE MINI RIFLE (PESO 2)